Venehalli 6?

Kiinnostaako mahdollinen venehalliprojekti RTV:n telakalle? Ohessa linkki lomakkeelle, jonka avulla kartoitetaan jäsenistön alustavaa halukkuutta seuran telakan alueelle mahdollisesti rakennettavaan uuteen venehalliin (Halli 6). lmoittamalla nimesi sekä sähköpostiosoitteesi ilmoitat alustavan kiinnostuksen hankkeelle ja mahdolliselle venepaikalle uuteen halliin. Ilmoitus ei ole sitova, mutta lomakkeen avulla pystymme kartoittamaan alustavia ko. projektista kiinnostuneita, sekä keräämme yhteystiedot jatkon yhteydenottoja varten.

 

Kesä tulloo, muistutus Levätyksen järjestyssäännöistä…

Nyt kun veneilykesä on vielä aluillaan, on hyvä aika muistuttaa kaikkia tukikohtamme (Levätys) järjestyssäännöistä…

 1. Levätyksen kiinteistön omistaa Rauman Työväen veneilijät ry, jolla on hallintaoikeus vuokrasopimuksella koko Levätyksen saareen.
 2. Muiden kuin seuran ja sisarseurojen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä oleskelu alueella on sallittu vain jäsenten vieraina.
 3. Seuran johtokunta vastaa saaren järjestyksestä ja tulkitsee sääntöjen noudattamista.
 4. Talkoo- ja muista saarella tehtävistä töistä antaa ohjeet Levätystoimikunta.
 5. Esillä olevaan vieraskirjaan pyydetään jokaisen kävijän merkitsemään nimensä ja päivämäärän.
 6. Seuran jäsenten ja heidän perheidensä rauhallista vapaa-ajan viettoa tulee kunnioittaa.
 7. Rannalla olevat pelastusrenkaat ovat telineissään vain pelastustapausten varalta.
 8. Seuramajan avaimen luovuttaminen seuran ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty.
 9. Avotulen teko on sallittu ainoastaan sille varatuissa paikoissa.
 10. Palosammutusvälineet on pidettävä niille varatuissa paikoissa.
 11. Alkoholin käyttö seuramajassa on kielletty.
 12. Koirat on pidettävä kytkettyinä saaressamme.

Johtokunta vetoaa seuran kaikkiin jäseniin, että Levätys muodostuisi jokaisen jäsenen iloksi ja virkistäväksi etapiksi suunnatessamme matkamme Raumanmerelle ja saaristoon.

Veneen nestekaasujärjestelmän tarkastus…

Lainaus purjehtijaliiton sivuilta:

”4.13 Nestekaasujärjestelmä ja laitteet Kaikkien nestekaasulaitteiden pitää olla hyväksyttyä tyyppiä. Ne tulee asentaa ja tarkastaa voimassaolevien määräysten mukaisesti. Omistajan vastuulla on putkistojen tiiviystarkastus. Nestekaasupullojen pitää olla erillisessä tilassa, johon päästään vain veneen ulkotiloista, ja jonka alimmasta kohdasta on tuuletus veneen ulkopuolelle vesirajan yläpuolelle. Nestekaasutila ei saa tuulettua istumalaatikkoon, jos sen tyhjennysputket avautuvat vesirajan alapuolelle. Sisätiloissa olevan nestekaasupullon kotelo on oltava kaasutiiviiksi suljettavissa ja tuuletettava alimmasta kohdastaan veneen ulkopuolelle. Letkuasennuksessa letkun yhteenlaskettu pituus saa olla enintään 120 cm. Nestekaasuasetus 316/79 muutoksineen, Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätös asetuksen soveltamisesta 711/93, standardi SFS 3682.”

Lisätietoja kaasun käytöstä veneessä löydät Tukesin sivuilta.

Raumalla tarkastuksia tekee Lämpöpalvelu Jouni Vuoristo. Jounin tavoittaa numeosta 0500 530256.

Rauman kaupungin venepaikoista…

RaumaLogoSÄHKÖINEN VENEPAIKKAVARAUS
Rauman kaupunki siirtyy keväällä 2015 käyttämään sähköistä venepaikkahakujärjestelmää. Viime kaudella venepaikkaa hallinneet voivat lunastaa vanhan paikan itselleen 4.3.-31.3 välisenä aikana. Venepaikan haltijoille lähetään kirje, jonka mukana tulevat ohjeet paikan lunastamiseksi. Uusia venepaikkoja on mahdollista hakea 1.4. lähtien.

Lisätietoja Rauman kaupungin sivuilta.

Veneiden rekisteröintejä Raumalla hoitaa Plus Katsastus

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa veneiden rekisteröinnistä ja pitää yllä ajoneuvorekisteriä. Trafi järjestää veneiden rekisteröintitoiminnan hankkimalla toimintaan tarvittavia palveluja niiden tuottajilta eli sopimusrekisteröijiltä. Raumalla TraFin yhteistyökumppanina veneiden rekisteröintipalveluja hoitaa Plus Katsastus Rauma Oy, Kairakatu 8 ja Poraajankatu 4.

Lisätietoja oheisesta linkistä: www.plus.fi/palvelut/venerekisterointi

Köydet irti palkintomatka Vaasaan…

Vuoden 2014 kisan arvonnan voitti Vaasan Moottorivenekerhon Esko Luhta. Onnittelemme voittajaa ja toivotamme hyvää matkaa SPV:n kevään matkapurjehdukselle yhdessä OnSailin kanssa Kroatiaan.http://www.onsail.fi/spv-kroatia-kornati. Toivomme, että kukin seura tiedottaa jokaiselle kisaan osallistuneelle venekunnalle vielä erikseen, että matka on arvottu. Venekuntia oli tänä vuonna mukana yli 70 eri puolilta rannikkoamme.

Mirja Rosenberg
Veneilykoordinaattori, koulutuspäällikkö
Suomen Purjehdus ja Veneily ry – Segling och Båtsport i Finland rf

Ahventie 4 A 19
FI-02170 Espoo, Finland
tel. +358 (0)40 507 2953
mirja.rosenberg@spv.fi
www.purjehdusjaveneily.fi