TUL:n veneilypäivät Granössa 4.-5.7.2020 on peruttu koronavirustilanteen vuoksi.

TUL:n jäsenseurat ovat voineet käyttää TUL:n seurojen tukikohtia.

Tältä kesältä olisi kuitenkin syytä välttää vierailuja toisten seurojen saarikohteisiin koronavirustilanteen takia. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on suositeltu vahvasti eristäytymistä ja karanteeninomaisia olosuhteita. Lisäksi Merivartiosto suosittelee, että mökkeilyä ja veneilyä vältetään toistaiseksi.

 

Ystävällisin terveisin

Antti Kempas

Liikuntapäällikkö

Puh. (+358) 50 337 5942

 

antti.kempas@tul.fi

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry / The Finnish Workers’ Sports Federation TUL

Hitsaajankatu 22

00810 Helsinki

 

www.tul.fi

Links:

——

[1] http://www.tul.fi/

[2] https://www.facebook.com/TULry/

[3] https://www.instagram.com/tulry/

[4] https://twitter.com/TUL_ry

[5] https://www.youtube.com/channel/UCMIefZyyJtRCbVT-JHzpILw

Venekatsastustiedote 2020

Koronavirustilanteesta johtuen, sovitut katsastuspäivät perutaan 13.5. asti, eikä myöskään yksittäisiä katsastuksia suoriteta. Mahdollisesti myöhempiäkin ennalta sovittuja ajankohtia perutaan, jos tilanne sen vaatii ja näin ollen katsastukset siirretään mahdollisimman myöhäiselle ajankohdalle, mikäli niitä pystytään suorittamaan. Runkokatsastuksia käydään suorittamassa sovitusti ennen veneen vesillelaskua, jos sekä veneen omistaja ja katsastaja siitä sopivat yhdessä toimintamallilla, että katsastaja ei nouse veneeseen sisälle, vaan tarkastaa vesilinjan alapuoliset runkoläpiviennit veneen ulkopuolelta ja samaan aikaan veneen omistaja tai veneen omistajan edustaja tarkastaa läpivientien sulkuventtiilien toimivuuden veneen sisäpuolelta. Katsastaja jättää todistuksen suoritetusta runkokatsastuksesta veneen omistajalle tai omistajan edustajalle, eli pöytäkirjan 1. sivun katsastajan merkinnöillä. Mikäli vene aiotaan siirtää toiselle paikkakunnalle pian vesillelaskun jälkeen, voidaan silloin poikkeusjärjestelyllä suorittaa erikseen tilattu katsastus, kunhan kumpikin osapuoli ymmärtää varotoimet ja katsastaja suostuu katsastuksen suorittamaan. Kummankin osapuolen on oltava täysin terveitä sekä runkokatsastustapahtumassa että vuosikatsastustapahtumassa. Mikäli veneen omistaja kuuluu riskiryhmään, on veneen omistajan kutsuttava edustaja paikalle, joka ei kuulu riskiryhmään. Tällä edellytyksellä voidaan katsastus suorittaa. Katsastuksessa käytetään kevennettyä mallia, niin ettei katsastaja nouse välttämättä veneeseen, mutta kuitenkin niin, että vene on nähtävillä ja katsastaja sopii omistajan tai omistajan edustajan kanssa miten mahdolliset varusteet tulee esittää, joita katsastajan tarvitsee todeta. Omistaja tai omistajan edustaja jättää myös katsastuspaperit kuitattavaksi katsastajalle sovitusti. Katsastaja kuittaa katsastuspaperit ja jättää veneen omistajalle tai omistajan edustajalle katsastustarran.

Venekatsastuspöytäkirjat

Terveisin
RTV:n katsastajat

Rauman Merihistoriallinen Seura ry on toteuttamassa Merimakasiinia osoitteeseen Kanavakatu 37 Rauma.

Hyvät Rauman Työväenveneilijät ry jäsenet,

TIEDOTELINKKI: Rauman Merihistoriallinen Seura ry

Rauman Merihistoriallinen Seura ry on toteuttamassa Merimakasiinia osoitteeseen Kanavakatu 37 Rauma.

Merimakasiiniin tulee aikanaan tallennettavaksi talonpoikaispurjehdukseen, saaristolaisuuteen, kalastukseen, laivanrakennukseen, satamatoimintoihin, luotsaukseen, veneilyyn, merellisiin harrastuksiin ym. liittyvää paikallishistoriaa sekä kullekin aikakaudelle ominaisia veneitä ja niihin liittyvää rekvisiittaa.

Merimakasiini on nyt harjakorkeudessa ja rakennuksen ns. lämpimään osaan on saatu peruslämpö, jotta päästään tekemään sisustusta. Myös julkisivua ollaan saattamassa asianmukaiseen kuntoon.

Hyvistä saaduista tavara- ja rahalahjoituksista huolimatta hanke tarvitsee kipeästi lisärahoitusta edetäkseen aikataulussa.

Hyvät jäsenet, avokätisyytenne Rauman merellisen perinteen ja kulttuurin säilyttämiseksi hankkeen tukemisessa olisi mitä suuremmassa arvossa ja tarpeessa juuri nyt.

Vetoammekin nyt myötämielisyyteenne Rauman Merihistoriallinen Seura ry:n suurhankkeen tukemiseksi.

 

Lahjoitustili on FI38 5630 0020 4589 53, Rauman Merihistoriallinen Seura ry

Rahankeräyslupa RA/2019/748

 

Yhteistyöterveisin,

Rauman Merihistoriallinen Seura ry

 

Lisätiedot www.kotiseudut.fi/raumanmerihistoriallinenseura

Korona info

Koronavirus tilanteesta johtuen RTV noudattaa Valtioneuvoston suosituksia/mahdollisia tulevia määräyksiä, joten kaikki RTV:n yhteiset tilaisuudet on peruttu. Sitä ei tiedä meneekö siihen kaksi kuukautta vai koko kesä, mutta noudatamme niitä ohjeita. Johtokunta ei voi rajoittaa yksittäisen jäsenen liikkumista, mutta Jos menette Levätykseen niin noudattakaa näitä ohjeita mitä Valtioneuvosto on antanut ja huomioikaa kanssaihmiset.

Tätä tiedotetta päivitetään tarpeen mukaan.

Johtokunta.