Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §, Laatimispäiväys 23.4.2015, Päivitetty: 23.4.2015

1. Rekisterinpitäjä

RTV ry
Postiosoite Hosistontie 39
Postinumero 27150 Eurajoki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterihoitaja: Lauri Jalonen
Yhteystiedot: Kourulantie 175, 26660 Rauma (040-828 9976)

3. Rekisterin nimi

RTV ry jäsen- ja venerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot, jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot ja venetiedot.
Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten perusjäsenet, vapaajäsenet, puolisojäsenet, nuorisojäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille tai erikseen määritetyille ryhmille kuten katsastus, telakka tai jokin muu ryhmä tai yksittäinen henkilö.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain seuran jäsenasioista vastaavilla henkilöillä on rekisteriin pääsyoikeus. Jäsentietoja hallinnoivat jäsenrekisterihoitaja, hallituksen jäsenet, katsastusasiamiehet tai muut erikseen määritetyt ryhmät tai henkilöt. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.