Kesä tulloo, muistutus Levätyksen järjestyssäännöistä…

Nyt kun veneilykesä on vielä aluillaan, on hyvä aika muistuttaa kaikkia tukikohtamme (Levätys) järjestyssäännöistä…

 1. Levätyksen kiinteistön omistaa Rauman Työväen veneilijät ry, jolla on hallintaoikeus vuokrasopimuksella koko Levätyksen saareen.
 2. Muiden kuin seuran ja sisarseurojen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä oleskelu alueella on sallittu vain jäsenten vieraina.
 3. Seuran johtokunta vastaa saaren järjestyksestä ja tulkitsee sääntöjen noudattamista.
 4. Talkoo- ja muista saarella tehtävistä töistä antaa ohjeet Levätystoimikunta.
 5. Esillä olevaan vieraskirjaan pyydetään jokaisen kävijän merkitsemään nimensä ja päivämäärän.
 6. Seuran jäsenten ja heidän perheidensä rauhallista vapaa-ajan viettoa tulee kunnioittaa.
 7. Rannalla olevat pelastusrenkaat ovat telineissään vain pelastustapausten varalta.
 8. Seuramajan avaimen luovuttaminen seuran ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty.
 9. Avotulen teko on sallittu ainoastaan sille varatuissa paikoissa.
 10. Palosammutusvälineet on pidettävä niille varatuissa paikoissa.
 11. Alkoholin käyttö seuramajassa on kielletty.
 12. Koirat on pidettävä kytkettyinä saaressamme.

Johtokunta vetoaa seuran kaikkiin jäseniin, että Levätys muodostuisi jokaisen jäsenen iloksi ja virkistäväksi etapiksi suunnatessamme matkamme Raumanmerelle ja saaristoon.