Veneen nestekaasujärjestelmän tarkastus…

Lainaus purjehtijaliiton sivuilta:

”4.13 Nestekaasujärjestelmä ja laitteet Kaikkien nestekaasulaitteiden pitää olla hyväksyttyä tyyppiä. Ne tulee asentaa ja tarkastaa voimassaolevien määräysten mukaisesti. Omistajan vastuulla on putkistojen tiiviystarkastus. Nestekaasupullojen pitää olla erillisessä tilassa, johon päästään vain veneen ulkotiloista, ja jonka alimmasta kohdasta on tuuletus veneen ulkopuolelle vesirajan yläpuolelle. Nestekaasutila ei saa tuulettua istumalaatikkoon, jos sen tyhjennysputket avautuvat vesirajan alapuolelle. Sisätiloissa olevan nestekaasupullon kotelo on oltava kaasutiiviiksi suljettavissa ja tuuletettava alimmasta kohdastaan veneen ulkopuolelle. Letkuasennuksessa letkun yhteenlaskettu pituus saa olla enintään 120 cm. Nestekaasuasetus 316/79 muutoksineen, Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätös asetuksen soveltamisesta 711/93, standardi SFS 3682.”

Lisätietoja kaasun käytöstä veneessä löydät Tukesin sivuilta.

Raumalla tarkastuksia tekee Lämpöpalvelu Jouni Vuoristo. Jounin tavoittaa numeosta 0500 530256.