Venekatsastustiedote 2020

Koronavirustilanteesta johtuen, sovitut katsastuspäivät perutaan 13.5. asti, eikä myöskään yksittäisiä katsastuksia suoriteta. Mahdollisesti myöhempiäkin ennalta sovittuja ajankohtia perutaan, jos tilanne sen vaatii ja näin ollen katsastukset siirretään mahdollisimman myöhäiselle ajankohdalle, mikäli niitä pystytään suorittamaan. Runkokatsastuksia käydään suorittamassa sovitusti ennen veneen vesillelaskua, jos sekä veneen omistaja ja katsastaja siitä sopivat yhdessä toimintamallilla, että katsastaja ei nouse veneeseen sisälle, vaan tarkastaa vesilinjan alapuoliset runkoläpiviennit veneen ulkopuolelta ja samaan aikaan veneen omistaja tai veneen omistajan edustaja tarkastaa läpivientien sulkuventtiilien toimivuuden veneen sisäpuolelta. Katsastaja jättää todistuksen suoritetusta runkokatsastuksesta veneen omistajalle tai omistajan edustajalle, eli pöytäkirjan 1. sivun katsastajan merkinnöillä. Mikäli vene aiotaan siirtää toiselle paikkakunnalle pian vesillelaskun jälkeen, voidaan silloin poikkeusjärjestelyllä suorittaa erikseen tilattu katsastus, kunhan kumpikin osapuoli ymmärtää varotoimet ja katsastaja suostuu katsastuksen suorittamaan. Kummankin osapuolen on oltava täysin terveitä sekä runkokatsastustapahtumassa että vuosikatsastustapahtumassa. Mikäli veneen omistaja kuuluu riskiryhmään, on veneen omistajan kutsuttava edustaja paikalle, joka ei kuulu riskiryhmään. Tällä edellytyksellä voidaan katsastus suorittaa. Katsastuksessa käytetään kevennettyä mallia, niin ettei katsastaja nouse välttämättä veneeseen, mutta kuitenkin niin, että vene on nähtävillä ja katsastaja sopii omistajan tai omistajan edustajan kanssa miten mahdolliset varusteet tulee esittää, joita katsastajan tarvitsee todeta. Omistaja tai omistajan edustaja jättää myös katsastuspaperit kuitattavaksi katsastajalle sovitusti. Katsastaja kuittaa katsastuspaperit ja jättää veneen omistajalle tai omistajan edustajalle katsastustarran.

Venekatsastuspöytäkirjat

Terveisin
RTV:n katsastajat