Rauman Merihistoriallinen Seura ry on toteuttamassa Merimakasiinia osoitteeseen Kanavakatu 37 Rauma.

Hyvät Rauman Työväenveneilijät ry jäsenet,

TIEDOTELINKKI: Rauman Merihistoriallinen Seura ry

Rauman Merihistoriallinen Seura ry on toteuttamassa Merimakasiinia osoitteeseen Kanavakatu 37 Rauma.

Merimakasiiniin tulee aikanaan tallennettavaksi talonpoikaispurjehdukseen, saaristolaisuuteen, kalastukseen, laivanrakennukseen, satamatoimintoihin, luotsaukseen, veneilyyn, merellisiin harrastuksiin ym. liittyvää paikallishistoriaa sekä kullekin aikakaudelle ominaisia veneitä ja niihin liittyvää rekvisiittaa.

Merimakasiini on nyt harjakorkeudessa ja rakennuksen ns. lämpimään osaan on saatu peruslämpö, jotta päästään tekemään sisustusta. Myös julkisivua ollaan saattamassa asianmukaiseen kuntoon.

Hyvistä saaduista tavara- ja rahalahjoituksista huolimatta hanke tarvitsee kipeästi lisärahoitusta edetäkseen aikataulussa.

Hyvät jäsenet, avokätisyytenne Rauman merellisen perinteen ja kulttuurin säilyttämiseksi hankkeen tukemisessa olisi mitä suuremmassa arvossa ja tarpeessa juuri nyt.

Vetoammekin nyt myötämielisyyteenne Rauman Merihistoriallinen Seura ry:n suurhankkeen tukemiseksi.

 

Lahjoitustili on FI38 5630 0020 4589 53, Rauman Merihistoriallinen Seura ry

Rahankeräyslupa RA/2019/748

 

Yhteistyöterveisin,

Rauman Merihistoriallinen Seura ry

 

Lisätiedot www.kotiseudut.fi/raumanmerihistoriallinenseura