Toimintaohjeet telakka-alueella

Telakan käytännön toiminta edellyttää ja vaatii kaikilta telakka-alueella toimivilta toimintaohjeiden noudattamista, tavoitteena yhteisen telakan hyvä toiminta. Telakan toiminnasta vastaa telakkamestari sekä telakkatoimikunta. Epäselvyyksienlakalta sattuessa ottakaa yhteyttä telakkamestariin, puhelinnumero telakan ilmoitustaululla ja kesäohjelmassa.

Veneiden lasku- ja nostotoimintaa hoitavat seuran nimeämät henkilöt. Nostajien nimilista on telakan ilmoitustaululla sekä kesäohjelmassa. Nostotoimintaa ei saa suorittaa kukaan muu, koska vastaan tulevat vakuutusasiat. Valmet-traktoria saavat käyttää vain nostajat ja telakkamestari. Siirtoalueena oma ja RMVK:n telakka. Telakka-alueella säilytettävissä veneissä pitää olla voimassa oleva palovakuutus. Vakuutuksien kirjauslista on Pikku-Tallbossa, johon telakkamestari ja nostajat ottavat venekohtaiset kuittaukset.

– TELAKKA-ALUEELLA TEHTÄVISSÄ TULITÖISSÄ ON NOUDATETTAVA TULITYÖOHJEISTUKSIA.

– TELAKAN HALLEISSA TULITYÖIDEN TEKEMINEN KIELLETTY.

– HALLEISSA PALOTURVALLISUUDESTA HUOLEHDITTAVA HYVÄLLÄ SIISTEYDELLÄ, KOSKA PALOKUORMAN KASVATTAMINEN LISÄÄ TULIPALON RISKIÄ.

Ulkosäilytyspaikkojen vuokrapaikat pyritään pitämään vakioina, mutta telakkatoiminnan muutosten tai kehittelyn vuoksi voidaan joutua paikkajaossa tekemään muutoksia.  Keväällä veneen veteen laskun jälkeen pitää säilytyspaikka siistiä, hävittää turha ylimääräinen roju. Veneen irtopukit tulisi merkitä sekaannuksien välttämiseksi sekä huolehtia niiden kunnosta. Venekatosten rakennusaineita ei saa laittaa hallien seinille nojalleen.  Syksyllä ennen veneen nostoa tulee ottaa yhteys telakkamestariin ja tarkastaa yhdessä säilytyspaikka. ULKOSÄILYTYSPAIKKALAISET, talvisäilytyspaikoille olisi tulijoita, mutta paikkamäärä on rajallinen. Ulkopaikat ovat talvisäilytyspaikkoja EIKÄ VUOSIEN VARASTOINTIA VARTEN. Paikkojen käytettä- vyys pitää olla seuran jäseniä mahdollisimman hyvin huomioiva. Talvisäilytyksessä veneen telakointi kesäkaudeksi on hyväksyttyä yhdeksi kesäksi, tämän jälkeen säilytyspaikan haltija velvoitetaan harkitsemaan paikasta luopumista. TELAKKATOIMIKUNNALLA ON OIKEUS PURKAA TALVISÄILYTYSPAIKAN KÄYTTÖOIKEUS. 2-HALLIN PÄÄHÄN ON SIJOITETTU JÄTEÖLJYSÄILIÖ.  SÄILIÖÖN SAA LAITTAA VAIN JÄTEÖLJYT.   MUUT EKO-JÄTTEET HUOLEHDITAAN OMATOIMISESTI JA OIKEIN POIS TELAKALTA. Trailerien kesäsäilytyspaikkaa telakalta haluavien tulee ottaa yhteyttä telakkamestariin, joka näyttää säilytyspaikan. Traileriveneilijöiden auto/traileri päiväsäilytysalue on laskuluiskan tuntumassa, vapaana oleva kenttä-alue. Huomioitava ettei päiväsäilytys aiheuta haittaa muille liikkujille. ULKOPUOLISTEN TRAILEREIDEN SÄILYTYS ON KIELLETTY. SEURAN JÄSENIEN, EI KÄYTÖSSÄ OLEVISTA TRAILEREISTA LASKUTETAAN TAKSAN MUKAINEN VUOKRA. TARPEETTOMIEN TRAILEREIDEN SÄILYTYS KIELLETTY. Lämmitettävän hallipaikan varaukset hoitaa telakkamestari, joka kertoo myös vuokrausehdot. Lämpimän hallipaikan tarvitsijoiden tulee ilmoittaa tulevan talvikauden varaustarpeensa syyskuun loppuun mennessä telakkamestarille. Lämpimän hallipaikan varanneiden on toimittava sovitun vuokra- ajan mukaisesti ja huomioitava seuraavan halliin tulevan pääsy varaamallaan ajalla. TELAKALLE SIJOITETUT ROSKALAVAT OVAT TARKOITETTU TELAKKA-ALUEELLA SYNTYVIEN ROSKIEN JA JÄTTEIDEN KERÄYKSEEN. TALOUSJÄTTEIDEN JA ROSKIEN TUOMINEN TELAKAN ULKOPUOLELTA ON KIELLETTY. HUOLEHDITTAVA MYÖS OMIEN ROSKIEN POISTAMINEN, TAHALLISESTA ROSKIEN JÄTTÄMISESTÄ LASKUTETAAN 50€ SIIVOUSKULUJA. Veneilijät, jotka käyttävät sähköä ulkopistorasioista telakka-alueella säilytyskauden taikka veneilykauden aikana ”remontteihin”, hankkivat telakkamestarilta numeroidun numerolaatan, jonka asentavat sähkökaapelin pistorasian puoleiseen päähän näkyvästi. Asianomaiset sopivat oletetun sähkönkäytön tarpeen telakointikauden ajalta ja kirjaavat sen yhteisesti sähkön käytön seurantavihkoon, jonka pohjalta suoritetaan käyttösähkön laskutus.

Kesävesi on käytössä veneilykauden ajan. Keväällä, roudan sulettua, Rauman Vesi Oy tuo vesimittarin ja avaa venttiilin, jonka he sulkevat syksyllä ennen pakkaskauden alkua, vievät vesimittarin pois sekä puhaltavat linjan. Kesäveden käyttö on tarkoitettu veneeseen käyttövedeksi sekä veneen pohjan pesuun nostojen yhteydessä. Veneen ulkoisen huuhtelun käyttölista on traktorikatoksen postilaatikossa. Huuhteluun ei saa käyttää pesuainetta. Lastaus/varustelulaiturin (rikausalue) poijupaikat ovat tilapäiseen kiinnitykseen. Pidempiaikaisesta laturipaikan käytöstä sovittava telakkamestarin kanssa. WC-tilat ovat käytössä telakalla olevan kesäveden ajan. Tilojen ovessa on ilmoitus koska niiden käyttö on sallittu. Pidetään tilat siisteinä vessoina, eikä ”pensseleiden” pesupaikkana. Levätyksen avain sopii WC:hen/painepesuritilaan (kesävesi) sekä jäteöljysäiliön lukkoon.

Veneiden katsastus
Katsastusten tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötasoa koskevissa asioissa, sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. Katsastuksen tärkeimpänä pykälänä on Merilain 8§:  ”Aluksen tulee, sitä merenkulkuun käytettäessä, olla niin rakennettu,       varustettu, miehitetty, ja vaadittavin tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan, ottaen huomioon sekä kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi. Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla, ja kulussa oltaessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttua siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi varustettu sekä miehitetty.

Katsastusmenettely
Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen. Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. seura voi harkintansa mukaan myöntää pidennystä katsastuksen voimassaoloon tai poikkeuksia katsastuskaudesta. Katsastettu vene merkitään vuosittain kotiseuran venerekisterin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuransa lippua. Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liittojen myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajilla. Katsastuksesta peritään katsastusmaksu.