Katsastus

Katsastusten tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötasoa koskevissa asioissa, sekä turvallisuusmyönteisten  asenteiden omaksumisessa. Katsastuksen tärkeimpänä pykälänä on Merilain 8§:   ”Aluksen tulee, sitä merenkulkuun käytettäessä, olla niin rakennettu, varustettu, miehitetty, ja vaadittavin tarvikkein varattu, että ihmishenki  ja omaisuus voidaan, ottaen huomioon sekä kulkuveden laatu että liikenne,  johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi.” Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla, ja kulussa oltaessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttua siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi varustettu sekä miehitetty.

Katsastusmenettely

Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen. Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun  loppuun. seura voi harkintansa mukaan myöntää pidennystä katsastuksen  voimassaoloon tai poikkeuksia katsastuskaudesta. Katsastettu vene merkitään  vuosittain kotiseuran venerekisterin, jolloin vene saa oikeuden käyttää  seuransa lippua. Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat,  katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liittojen myöntämä  katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajilla.  Katsastuksesta peritään katsastusmaksu.

Tarkista katsastusmaksut hinnastosta

 

RTV:n katsastajat:

Tomi Niittymaa Puh. 044 4232 202 / tomi.niittymaa@dnainternet.net

Arto Kurki Puh. 040 546 9724 / arto.kurki@dnainternet.net

Jarmo Heininen Puh. 040 5021 909 / jarmo.h@dnainternet.net

Jan-Erik Grönqvist Puh. 044 5117 883 / janerkki@gmail.com

Tapio Tarkia Puh. 040 7766 777 / t.tarkia@raumalainen.com

Ilona Helske Puh. 040 354 7812 / ilona.helske@gmail.com

Pasi Siltanen Puh. 0400 588 993 / pasi.j.siltanen@gmail.com